sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Xuân Hưng
Giám Đốc - 0367 277 668

Gioăng

Gioăng(Oring)
Gioăng(Oring)
Gioăng
Gioăng
Oring hộp
Oring hộp

Phốt

Phốt đậy trục
Phốt đậy trục
Phốt khí nén
Phốt khí nén
Phốt ben
Phốt ben
Phốt bơm nước
Phốt bơm nước
Phốt chắn bụi
Phốt chắn bụi
Piston đơn
Piston đơn
Piston kẹp KDAS
Piston kẹp KDAS
Piston kẹp
Piston kẹp
Phốt chặn mỡ VB,VG
Phốt chặn mỡ VB,VG

thiết bị thủy lực

Bạc ty
Bạc ty
Cuppen
Cuppen
Giảm áp HBY
Giảm áp HBY
Giảm áp
Giảm áp
Git XUPAP
Git XUPAP
Gỗ dẫn hướng
Gỗ dẫn hướng